Jaguhair Creations, gevestigd aan Schubertstraat 560, 5011 CS Tilburg, is op deze website https://jaguhair.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://jaguhair.nl
Schubertstraat 560
5011 CS Tilburg
Tel 0031(0)6-55 33 78 55

De heer P. Smulders is de Functionaris Gegevensbescherming van Jaguhair Creations. Hij is te bereiken via info@jaguhair.nl.

Persoonsgegevens die Jaguhair Creations verwerkt

Jaguhair Creations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Jaguhair Creations verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich aanmeldt voor onze webwinkel:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer (niet verplicht)

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jaguhair Creations verwerkt

De website https://jaguhair.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Jaguhair Creations op via info@jaguhair.nl, dan verwijdert Jaguhair Creations per direct deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Jaguhair Creations persoonsgegevens verwerkt

Jaguhair Creations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Jaguhair Creations neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jaguhair Creations) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jaguhair Creations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gebruiker voor de webwinkel

Omschrijving Bewaartijd Reden
Naam en voornaam 5 jaar Uw gegevens worden 5 jaar bewaard zodat u nieuwe bestellingen kunt plaatsen zonder dat u een nieuwe gebruiker moet aanmaken                        
Adres 5 jaar Uw gegevens worden 5 jaar bewaard zodat u nieuwe bestellingen kunt plaatsen zonder dat u een nieuwe gebruiker moet aanmaken                        
Telefoonnummer 5 jaar Uw gegevens worden 5 jaar bewaard zodat u nieuwe bestellingen kunt plaatsen zonder dat u een nieuwe gebruiker moet aanmaken                        
E-mailadres 5 jaar Uw gegevens worden 5 jaar bewaard zodat u nieuwe bestellingen kunt plaatsen zonder dat u een nieuwe gebruiker moet aanmaken                        
Oude bestellingen 5 jaar Uw bestellingen worden 5 jaar bewaard zodat u deze later nog kunt raadplegen


Delen van persoonsgegevens met derden

Jaguhair Creations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jaguhair Creations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jaguhair Creations gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Jaguhair Creations gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Jaguhair Creations hiermee zijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien kunt u zelf indien u ingelogd bent. Corrigeren en/of verwijderen kunt u bij Jaguhair Creations aanvragen via info@jaguhair.nl . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaguhair Creations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Jaguhair Creations over u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jaguhair.nl .

Jaguhair Creations zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jaguhair Creations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jaguhair Creations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jaguhair Creations via info@jaguhair.nl